ฌาปนกิจสงเคราะห์

ข่าวฌาปนกิจสงเคราะห์

โดย admin
 วันที่ 15 ก.พ. 2562 เวลา 16:50 น.
 154
การเปิดรับสมัคร สมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ราชการ รัฐวิสาหกิจไทย (สสอ.รรท.) ที่อายุเกิน 57 ปี เป็นกรณีพิเศษ


การเปิดรับสมัคร สมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ราชการ รัฐวิสาหกิจไทย (สสอ.รรท.) ที่อายุเกิน 57 ปี เป็นกรณีพิเศษ ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน – 31 สิงหาคม 2560 โดยสมาชิกที่เกิด พ.ศ. 2500-2502 ต้องชำระเงินสงเคราะห์เพิ่มให้เท่ากับสมาชิกที่สมัครตามรอบอายุที่ได้ชำระแล้ว สำหรับสมาชิกที่มีอายุ 57 ปี (เกิด พ.ศ. 2503) การรับสมัครและอัตราเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าคงเป็นไปตามปกติ ดังรายละเอียดตามเอกสารแนบ