อบรม/เสวนา/สัมมนา

การอนุมัติให้พนักงานและลูกจ้างเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาระหว่างคณะกรรมการและสมาชิก สอ.วท. ประจำปี 2560

โดย admin
 วันที่ 16 ก.พ. 2562 เวลา 15:20 น.
 137
เรื่องการอนุมัติให้พนักงานและลูกจ้างเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาระหว่างคณะกรรมการและสมาชิก สอ.วท. ประจำปี 2560 เรื่อง การบริหารจัดการสอ.วท.ในยุค 4.0 ในวันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2560 ระหว่างเวลา 9:00-12:00 น. โดยไม่ถือเป็นวันลา รายละเอียดตามเอกสารแนบ