อบรม/เสวนา/สัมมนา

เชิญเข้าร่วมสัมมนาภายใน เรื่อง “การบริหารจัดการ สอ.วท. ท่ามกลางสภาวะวิกฤติสหกรณ์ในประเทศ”

โดย admin
 วันที่ 16 ก.พ. 2562 เวลา 15:21 น.
 160

สหกรณ์ออมทรัพย์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย จำกัด ขอเชิญสมาชิก สอ.วท. ทุกท่านร่วมสัมมนาภายใน เรื่อง “การบริหารจัดการ สอ.วท. ท่ามกลางสภาวะวิกฤติสหกรณ์ในประเทศ” ใน วันที่ 26 มิถุนายน 2560ระหว่างเวลา 8:30-12:00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 อาคารถ่ายทอดเทคโนโลยีสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย เทคโนธานี 35 หมู่ 3 ถนนเลียบคลองห้า ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

สมาชิกท่านใดสนใจเข้าร่วมสัมมนา ขอความร่วมมือลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่ สอ.วท. โทร. 025779237
UploadImage