ข่าวประชาสัมพันธ์

สอ.วท.เปิดรับสมัครสมาชิกสมทบ ตั้งแต่ 1 กันยายน 2558 เป็นต้นไป

โดย admin
 วันที่ 18 ก.พ. 2562 เวลา 11:03 น.
 117

สอ.วท. จะเปิดรับสมัครสมาชิกสมทบ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2558 เป็นต้นไป โดยผู้มีสิทธิ์สมัครต้องเป็นผู้บรรลุนิติภาวะแล้ว และเป็นบุคคลดังต่อไปนี้

1. บิดา และหรือ มารดา ของสมาชิก
2. คู่สมรส ของสมาชิก
3. บุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของสมาชิก
4. ลุูกจ้างเฉพาะกิจของสถาบัน

ผู้สนใจที่มีคุณสมบัติข้างต้น โปรดติดต่อขอใบสมัครได้ ณ ที่ทำการ สอ.วท. ทุกวันเวลาทำการ