อบรม/เสวนา/สัมมนา

ขอเชิญสมาชิก สอ.วท. ทุกท่านเข้าร่วมงานสัมมนา (นอกสถานที่) ณ จ.เพชรบุรี/ จ.ราชบุรี ระหว่างวันที่ 2 -3 ส.ค. 2562 ขยายระยะเวลาในการจอง ตั้งแต่ 15 - 19 ก.

โดย admin
 วันที่ 28 มิ.ย. 2562 เวลา 12:33 น.
 252
UploadImage