ฌาปนกิจสงเคราะห์

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์รัฐวิสาหกิจไทย (สสอร.) เปิดรับสมัครสมาชิก ประเภทสามัญ อายุ 56 ปี (พ.ศ. 2506)

โดย admin
 วันที่ 20 ส.ค. 2562 เวลา 09:35 น.
 113
ประกาศ จาก สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์รัฐวิสาหกิจไทย (สสอร.) เปิดรับสมัครสมาชิก ประเภทสามัญ อายุ 56 ปี ( ปี พ.ศ. 2506 ) เริ่มรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม - 30 ธันวาคม พ.ศ. 2562