อบรม/เสวนา/สัมมนา

โดย admin -  วันที่ 16 ก.พ. 2562 เวลา 15:23 น.

หนังสืออนุมัติเข้าร่วมการเสวนาประจำปี 2559

เรียน ท่านสมาชิกที่ลงทะเบียนเสวนาประจำปี 2559 ตามที่ สอ.วท. ได้ทำหนังสือขออนุมัติฯ การเข้าร่วมเสวนาประจำปี ...

โดย admin -  วันที่ 16 ก.พ. 2562 เวลา 15:21 น.

เชิญเข้าร่วมสัมมนาภายใน เรื่อง “การบริหารจัดการ สอ.วท. ท่ามกลางสภาวะวิกฤติสหกรณ์ในประเทศ”

สหกรณ์ออมทรัพย์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย จำกัด ขอเชิญสมาชิก สอ.วท. ทุกท่านร่วมสัมมนาภายใน ...

โดย admin -  วันที่ 16 ก.พ. 2562 เวลา 15:20 น.

การอนุมัติให้พนักงานและลูกจ้างเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาระหว่างคณะกรรมการและสมาชิก สอ.วท. ประจำปี 2560

เรื่องการอนุมัติให้พนักงานและลูกจ้างเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาระหว่างคณะกรรมการและสมาชิก สอ.วท. ประจำปี 2560 ...